Islam består av to hoveddeler, trosdel og praktisk del. Den praktiske delen kan igjen deles i to deler, forpliktelser ovenfor Allah og forpliktelser ovenfor medmennesker.

I tillegg til å ha tro på trosartiklene, skal en muslim også oppfylle disse forpliktelsene. Det er fem grunnpilarer i islam og er absolutt obligatoriske:

1. Tauheed / Guds enhet
2. Salaah / Tilbedelse (ofte kalt bønn)
3. Sawm / Ramadan / Faste
4. Hadj / Pilegrimsreise
5. Zakah / Almisse