ICC Alna

ICC Alna


Bakgrunn
Vår hovedorganisasjon ICC sin grunnfilosofi er at vi også skal engasjere oss i samfunnet, så vi sammen kan forme et samfunn der vi alle kan leve i harmoni med hverandre. ICC har ikke kun fokus på det spirituelle, men også det praktiske. ICC har drevet med dialogarbeid og informasjonsarbeid siden 1974.
Nå ønsker vi å dra nytte av denne kompetansen lokalt i Groruddalen.
Etablering av ICC Alna
9. november 2019 ble det avklart hvor lokalene til ICC Alna kommer til å ligge.
Vårt mål er å øke kompetansen på tvers av etnisiteten og religiøs bakgrunn i bydel Alna og nærliggende bydeler.
Vi ønsker å synliggjøre muslimer og andre minoriteter som en viktig ressurs i bydelen vår, samt være tilgjengelig for våre samarbeidspartnere og andre viktige aktører i bydelen som bydelsadministrasjon, skoler, politiet, kirken og andre frivillige organisasjoner.
Vi skal tilby møteplasser, være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i våre bydeler.
Alle er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.
ICC_Alna

Almas Ali

Avdelingsleder / Forstander

E-post: almas.ali@islamic.no 
Mobil: 46414143

ICC Alna

ICC Alna
Haugerudsentret 13,
0673 Oslo

Outfit Ideas
X