Bli medlem

ICC har fått et nytt elektronisk medlemsregister – www.nettregister.no. Kontakt oss for å rette opp i medlemsopplysningene om deg!

Bruk vår online medlemsregistrering for å bli medlem!


Hvorfor bli medlem av ICC?

Fordi vi….

….satser på dialog og kunnskap mellom muslimer og samfunnet
….tilbyr undervisning til barn, ungdom og voksne
….satser på nytenkning og innovasjon – blant annet ibønn-appen og koranoversettelse.
….arrangerer flere aktiviteter for muslimer

  • Man kan ikke være medlem av flere trossamfunn samtidig
  • Medlemskapet er gratis! Støtt oss og bli medlem av Islamic Cultural
  • Centre Norway.

Hvor er du medlem?

Du kan ringe Brønnøysundregistrene på tlf. 75 00 75 00 og be om innsyn i opplysninger om deg selv. Du vil da motta en utskrift per post som viser hvilket tros- eller livssynssamfunn du er registrert som medlem i.


Visste du at…

• I følge § 3.3 Tilhørighet og medlemskap i kirkeloven blir barn automatisk medlem av Den norske kirke.
Derfor er det viktig at du som muslim melder deg selv og dine familiemedlemmer i et islamsk trossamfunn.
• I følge § 3.6 Tilhørighet og medlemskap kan barn over 15 år selv melde seg inn eller ut av et trossamfunn (inkl. Den norske kirke).
• Alle registrerte tros- og livssynssamfunn mottar støtte pr. medlem fra stat og kommune tilsvarende bevilgningene til Den norske kirke pr. medlem.
• Du må selv melde deg ut av Statskirken eller det trossamfunnet du står registrert i.

Outfit Ideas
X