ICC Ungdom

Om ICC Gutter

Etter åpningen av det nye moskebygget i 2009 følte ICC et naturlig behov for å styrke ungdomsarbeidet, og i høst 2009 ble ICC gutter etablert.

De første månedene ble brukt til etablering av ungdomsorganisasjonen, og på slutten av 2009 arrangerte vi vårt første seminar med temaet:

Tegn på dommedagen, og livet etter døden.

Med Allah (swt) sin hjelp så har vi siden da arrangert flere samlinger og seminarer, bl.a. Youth Conference 2010, hvor vi hadde besøk av kjente lærde fra utlandet.

Vårt hovedmål er å bevare den muslimske identiteten og samtidig øke kunnskapen om Islam blant ungdommer i Norge, og dette ønsker vi å oppnå gjennom ulike aktiviteter og seminarer for alle ungdommene i Norge, uavhengig av kjønn, religion og etnisitet.

I skrivende stund arrangerer vi dars for brødre annenhver søndag i moskeen, som foregår på norsk. Utenom dette pleier vi også å arrangere En kveld med imamen, som består av en kveld hvor brødre har mulighet til å stille åpne spørsmål til imamene våre om alt fra A til Å. 

Om du lurer på noe så kan du sende oss en melding på Facebook.

bildemellom

Om ICC Jenter

ICC jenter er en ungdomsorganisasjon som for første gang ble etablert i 1999.

Hvert år holdes det anonyme valg der 10 styremedlemmer velges, samt styreleder. Styreleder kan kun velges maksimalt to år på rad. ICC ønsker ikke en valgkamp, derfor har ingen kandidater lov til å nominere seg selv eller drive valgkamp.
Også her er det generalforsamlingen som er det høyeste organet. Alle som er enig i ICC’s formal og støtter arbeidet, kan bli medlem (rukn) I ICC jenter.

De søstrene som hittil har fått æren av å sitte som leder i ICC ungdom jenter, er Amber Khan, Azka Khan, Naureen Khan, Sidra Ali, Madiha Rasool og Nashat Quazi.

ICC har vært og er velsignet med, Mashallah for noen fantastiske søstre, som på sin måte har gjort sitt for å gjøre det beste for Islam og muslimene i en gitt situasjon.

ICC jenters hovedmålsetting er å leve etter islamsk lære for å få Guds velsignelse og suksess både i dette livet og etter døden.

ICC jenter ønsker også å utvikle grunnleggende forståelse av islam blant unge muslimske jenter.
Med dette i tankene har vi siden 1999, organisert forkjelllige typer seminarer, tamakvelder ol med både religiøse og samfunnsbaserte temaer.

Med Allahs Subhanaho wata’Alas hjelp, også i fremtiden planlegger ICC jenter å ha fokus på utvikle forståelse av islam blant unge mislimer og ikke muslimer.

ICC jenter har fra første dag vært åpen for dialog ikke bare med ikke-muslimer, men også blant muslimer fra forskjellige etnisitet og skoleretninger.

Vi mener at økt kunnskap vil føre til bedre forståelse og dermed åpne for dialog og vennskap.
En kvinne er likestilt med mannen når det gjelder å skaffe seg utdannelse og kunnskaper. Når Islam pålegger muslimene å skaffe seg kunnskaper, gjør det ingen forskjell på mann og kvinne.
For fjorten århundrer siden erklærte Profeten Muhammed (fvmh) at det pålegger alle muslimske menn og kvinner å skaffe seg kunnskaper.
Denne erklæringen var svært klar og ble iverksatt av muslimer opp gjennom historien.
Med dette i tankene har ICC jenter et stort ønske om å gi sine søstre økt kunnskap om Islam, slik at de kan ta denne kunnskapen med seg videre i livet, og dra nytte av det som en datter, kone og mor. Innshallah.

ICC jenter har et ønske om å gi sine muslimske søstre full forståelse av Islam, Koran og Sunnah.

ICC jenter vil inshallah forsette å ha fokus på mange av de gode elementene som vi har i organisasjonen i dag og det arbeidet som gjøres.

Måtte Allah belønne ICC jenter med enda mer kreativitet til å bidra med i Hans vei. Innshallah!!!

Måtte Allah swt velsigne oss og hjelpe oss i den rette veien. Ameen!!!
INNSHALLAH!

X