Om ICC

Hvem er vi?

En kort introduksjon til Islamic Cultural Centre Norway

Islamic Cultural Centre ble opprettet i 1974 som den første islamske organisasjon og moské i Norge.

Den grunnleggende idéen var å etablere et muslimsk samfunnshus for å bevare den islamske identiteten og for å gjøre dawah.

De aller første muslimske innvandrerne som kom til Norge på 70-tallet, førte denne idéen ut i praksis.

I 1999 ble en tomt på 1.260 kvadratmeter kjøpt i Oslo, Norge.

Det nåværende bygget ble ferdigstilt i februar 2009, med en total kostnad på ca. 75 millioner kroner, som hovedsaklig ble finansiert av muslimer i Norge.

ICC er bygget uten tradisjonell banklån (Riba).

ICC har også to underavdelinger henholdsvis på Bjørndal og Lillestrøm.

Totalt registrerte medlemmer i ICC i dag er på ca. 4000.

Islamic Cultural Centre Norway er medlem av MDN, Muslimsk Dialog Nettverk, en paraplyorganisasjon for de islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge.

Bakgrunn

På 70-tallet da de første muslimske innvandrerne kom til Norge, følte de et sterkt behov for et muslimsk samfunnshus og moské.

Det aller første stedet som ble valgt til å være en moské, var et lite rom på Bjølsengata på Sagene. Stedet ble brukt til de daglige bønnene og Koran- og hadithlære på søndager. I begynnelsen var det 20-30 stk. som besøkte moskéen, men tallet økte raskt til 30-40 stk. Dermed meldte behovet seg for større plass. Kjelleren på Folkets Hus ble neste tilholdssted. Det første skikkelige stedet som moské var imidlertid ved Karl Johans gate i 1974. Den første fredagsbønnen ble ledet av den Afghanske eks-presidenten Sibghatullah Mujaddadi ved ICC-moskéen.

ICC-fugleperspektiv

Hva gjør vi?

Formål

Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med den islamske læren i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk–muslimsk identitet.

Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.

Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge.

Tilby muslimske barn i Norge en utdannelse i islamsk tro, lære, historie og kultur.

Organisasjon

ICC sitt styre blir valgt hvert år og består av 10 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Administrasjon blir ledet av daglig leder. Administrasjonen består av generalsekretær, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig og komitéledere.

Medlemmer

Besøkende på Eidbønn

Frivillige

Ukentlige besøk

BLI MEDLEM

Over hundre frivillige bidrar til å drive organisasjonen ICC.
Bli medlem du også, for å bli en del av dette felleskapet. Sammen kan vi fortsette å bygge ICC som Norges fremste dialog- og kunnskapssenter for islam!

X