Om ICC

Hvem er vi?

En kort introduksjon til Islamic Cultural Centre Norway

Islamic Cultural Centre ble opprettet i 1974 som den første islamske organisasjon og moské i Norge.

Den grunnleggende idéen var å etablere et muslimsk samfunnshus for å bevare den islamske identiteten og for å gjøre dawah.

De aller første muslimske innvandrerne som kom til Norge på 70-tallet, førte denne idéen ut i praksis.

I 1999 ble en tomt på 1.260 kvadratmeter kjøpt i Oslo, Norge.

Det nåværende bygget ble ferdigstilt i februar 2009, med en total kostnad på ca. 75 millioner kroner, som hovedsaklig ble finansiert av muslimer i Norge.

ICC er bygget uten tradisjonell banklån (Riba).

ICC har også to underavdelinger henholdsvis på Bjørndal og Lillestrøm.

Totalt registrerte medlemmer i ICC i dag er på ca. 4000.

Islamic Cultural Centre Norway er medlem av Islamsk Råd Norge, en paraplyorganisasjon for de islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge.

Bakgrunn

På 70-tallet da de første muslimske innvandrerne kom til Norge, følte de et sterkt behov for et muslimsk samfunnshus og moské.

Det aller første stedet som ble valgt til å være en moské, var et lite rom på Bjølsengata på Sagene. Stedet ble brukt til de daglige bønnene og Koran- og hadithlære på søndager. I begynnelsen var det 20-30 stk. som besøkte moskéen, men tallet økte raskt til 30-40 stk. Dermed meldte behovet seg for større plass. Kjelleren på Folkets Hus ble neste tilholdssted. Det første skikkelige stedet som moské var imidlertid ved Karl Johans gate i 1974. Den første fredagsbønnen ble ledet av den Afghanske eks-presidenten Sibghatullah Mujaddadi ved ICC-moskéen.

ICC-fugleperspektiv

Hva gjør vi?

Formål

Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med den islamske læren i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk–muslimsk identitet.

Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.

Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge.

Tilby muslimske barn i Norge en utdannelse i islamsk tro, lære, historie og kultur.

Organisasjon

ICC har i dag ca. 120 betalende medlemmer som ved et årlig anonymt elektronisk valg velger et råd (shora) og en styreleder (ameer).

Styreleder velger så et styre bestående av generalsekretær, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig og komitéledere. Samtlige verv er på frivillig basis.

Medlemmer

Besøkende på Eidbønn

Aktive medlemmer

Ukentlige besøk

BLI MEDLEM

Over hundre frivillige bidrar til å drive organisasjonen ICC.
Bli medlem du også, for å bli en del av dette felleskapet. Sammen kan vi fortsette å bygge ICC som Norges fremste dialog- og kunnskapssenter for islam!

X