Valgdebatt 2017

ICC Ungdom inviterer til valgdebatt med representanter fra de ulike politiske partiene. Torsdag 24. august er du invitert til valgdebatt der temaene er: - Norske verdier, fremmedfrykt og inkludering - Utdanning og arbeid Samtlige påmeldte partier vil våre representert med sentrale kandidater. Følgende politikere har bekreftet deltakelse: V: