ICC_admin
feb 24, 2019 04:27 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Det som gir disse forskjellige rettskolene den autentisitet som er forbundet med dem, er den uklanderlige integritet vi finner hos deres respektive grunnleggere, og den autentisiteten som ligger i metoden de anvendte. Av den grunn anser alle troende muslimer, hvilken skole de enn måtte tilhøre, alle de fire skolers tankeretninger som korrekte og sanne. Likevel kan man normalt bare følge en av dem gjennom livet. Det finnes en gruppe av Ahl al-hadith som mener at de som har tilstrekkelig kunnskap og lærdom direkte kan anvende Koranen og hadith for ledelse, og det som ikke har slik kunnskap og evne har adgang til å følge den skolen de måtte foretrekke i et bestemt spørsmål.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: