Bli medlem


ICC har fått et nytt elektronisk medlemsregister – www.nettregister.no. Kontakt oss for å rette opp i medlemsopplysningene om deg!

Bruk vår online medlemsregistrering for å bli medlem!

Hvorfor bli medlem av ICC?

Fordi vi….

….satser på dialog og kunnskap mellom muslimer og samfunnet
….tilbyr undervisning til barn, ungdom og voksne
….satser på nytenkning og innovasjon – blant annet ibønn-appen og koranoversettelse.
….arrangerer flere aktiviteter for muslimer

 

  • Man kan ikke være medlem av flere trossamfunn samtidig
  • Medlemskapet er gratis! Støtt oss og bli medlem av Islamic Cultural Centre Norway.

Hvor er du medlem?

Du kan ringe Brønnøysundregistrene på tlf. 75 00 75 00 og be om innsyn i opplysninger om deg selv. Du vil da motta en utskrift per post som viser hvilket tros- eller livssynssamfunn du er registrert som medlem i.

Visste du at…
• I følge § 3.3 Tilhørighet og medlemskap i kirkeloven blir barn automatisk medlem av Den norske kirke.
Derfor er det viktig at du som muslim melder deg selv og dine familiemedlemmer i et islamsk trossamfunn.
• I følge § 3.6 Tilhørighet og medlemskap kan barn over 15 år selv melde seg inn eller ut av et trossamfunn (inkl. Den norske kirke).
• Alle registrerte tros- og livssynssamfunn mottar støtte pr. medlem fra stat og kommune tilsvarende bevilgningene til Den norske kirke pr. medlem.
• Du må selv melde deg ut av Statskirken eller det trossamfunnet du står registrert i.

Kontakt info


Muhammed Jamil
Forstander
E-post:
forstander@islamic.no
Mob: 411 28 393