En kort introduksjon til Islamic Cultural Centre Norway

 • Islamic Cultural Centre ble opprettet i 1974 som den første islamske organisasjon og moské i Norge.
 • Den grunnleggende idéen var å etablere et muslimsk samfunnshus for å bevare den islamske identiteten og for å gjøre dawah.
 • De aller første muslimske innvandrerne som kom til Norge på 70-tallet, førte denne idéen ut i praksis.
 • I 1999 ble en tomt på 1.260 kvadratmeter kjøpt i Oslo, Norge.
 • Det nåværende bygget ble ferdigstilt i februar 2009, med en total kostnad på ca. 75 millioner kroner, som hovedsaklig ble finansiert av muslimer i Norge.
 • ICC er bygget uten tradisjonell banklån (Riba).
 • ICC har også to underavdelinger henholdsvis på Bjørndal og Lillestrøm.
 • Totalt registrerte medlemmer i ICC i dag er på ca. 4000.
 • Islamic Cultural Centre Norway er medlem av Islamsk Råd Norge, en paraplyorganisasjon for de islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge.

Bakgrunn:

 • På 70-tallet da de første muslimske innvandrerne kom til Norge, følte de et sterkt behov for et muslimsk samfunnshus og moské.
 • Det aller første stedet som ble valgt til å være en moské, var et lite rom på Bjølsengata på Sagene. Stedet ble brukt til de daglige bønnene og Koran- og hadithlære på søndager. I begynnelsen var det 20-30 stk. som besøkte moskéen, men tallet økte raskt til 30-40 stk. Dermed meldte behovet seg for større plass. Kjelleren på Folkets Hus ble neste tilholdssted. Det første skikkelige stedet som moské var imidlertid ved Karl Johans gate i 1974. Den første fredagsbønnen ble ledet av den Afghanske eks-presidenten Sibghatullah Mujaddadi ved ICC-moskéen.

Formål:

 • Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med den islamske læren i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk–muslimsk identitet.
 • Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.
 • Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge.
 • Tilby muslimske barn i Norge en utdannelse i islamsk tro, lære, historie og kultur.

Organisasjon:

 • ICC har i dag ca. 120 betalende medlemmer som ved et årlig anonymt elektronisk valg velger et råd (shora) og en styreleder (ameer).
 • Styreleder velger så et styre bestående av generalsekretær, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig og komitéledere. Samtlige verv er på frivillig basis.

ICC i Media

 

 

ICC bildegalleri