Koranen

Helt siden etableringen av Islamic Cultural Centre Norway (ICC) i 1974, har ICC jobbet for økt kunnskap om islam, blant annet gjennom islamsk litteratur på norsk. De siste årene har det blitt brukt mye tid og ressurser på å oversette Koranen.

Vårt oversettelsesarbeid er basert på oversettelsen av Tafhim-ul-Quran (The Meaning of the Quran), som Sayyid Abul Ala Maududi ble ferdig med i 1973. Tafhim-ul-Quran er blant de mest leste Korantolkningene (tafsir) i verden, og den er oversatt til flere språk. Det er ingen tvil om at Koranen ikke kan oversettes til noen andre språk uten å miste noe av essensen i budskapet fra det opprinnelige arabiske språket.

Arbeidet med denne oversettelsen har vært en lang og krevende prosess, og er et ydmykt forsøk på å bevare essensen og forståelsen som Tafhim-ul-Quran prøver å formidle, samtidig som det har blitt gjort tilpasninger og skrevet tilleggskommentarer der det har vært nødvendig.

Tjensten LesKoranen.no ble lansert høsten 2019. For å lese og høre Koranen, klikk her:

X