Det er i dag nøyaktig ett år siden vi måtte ta historiens tyngste valg i ICC: Historiens første fredagsbønn ble avlyst.
Et utvidet styremøte ble kalt inn i all hast, sammen med lederne for forskjellige avdelinger og filialer. Også imamene i ICC hadde funnet plassen sin rundt bordet i styrerommet.
Møtet var preget av en krisestemning og en forståelse av at dette er blodig alvor. Dagen var onsdag og som en ansvarlig aktør, så ICC seg nødt til å ta initiativ på egenhånd. Det ble bestemt at fredagsbønnen måtte avlyses. Jeg merker at jeg, selv i dag, kjenner grøsninger i hele kroppen når jeg skriver dette.
ICC skjønte altså tidlig at situasjonen var prekær, og beslutningen om å stenge ned og avlyse fredagsbønnen ble gjort dagen før statsministeren holdt pressekonferansen om nedstengning.
ICC har alltid vært sitt samfunnsansvar bevisst, og siden etableringen i 1974, som en av Norges første og største muslimske trossamfunn, har utviklet seg til å en toneangivende aktør i samfunnet, spesielt overfor andre muslimske trossamfunn. Vi så det således som maktpåliggende å videreføre en ansvarlig tilnærming i håndteringen av Covid-19. ICC er en norsk-muslimsk aktør som ikke bare har kunnskap og dialog som sitt motto, men også ser det som fundament i organisasjonsutviklingen vår – og da må vårt motto implementeres i praksis.
Siden har vi deltatt i den nasjonale dugnaden og tatt en aktiv rolle, som en del av vår samfunnsplikt. I tillegg til mange andre prosjekter som vi gjør hvert år, har kanskje denne pandemien spesielt fått oss til å tenke nytt. Vi delte ut 500 matposer til Fattighuset i julen, og ut av et naturlig instinkt til å hjelpe mennesker i nød, stilte vi opp for pårørende i Gjerdrum etter det forferdelige jordraset. Vi ser også dette som en naturlig forlengelse av vår forpliktelse til å bistå der vi ser mulighet, slik vi også har bidratt med støtte til Hjerte- og lungeforeningen, Blindeforbundet, NRKs TV-aksjon, og i samarbeidet med Stiftelsen Organdonasjon.
Under en slik pandemi får vi i ledelsen tid til å reflektere og fundere litt ekstra, bl.a. over kommunikasjon, og over muligheten til å bidra til å fremme et samfunn der dugnadsånden står sterkt. Ved å løfte på sløret inn til disse «hemmelige» prosjektene ICC har hatt gående over flere år, håper vi å gå foran som et godt eksempel overfor andre likesinnede institusjoner. Det er viktig for våre 5000 medlemmer og storsamfunnet å vite at vi ikke bare driver med forkynning, seminarer, hytteturer, bordtennisturneringer, samt arbeid for deltakelse i demokratiet, men at vi faktisk har mye mer å by på.
Jumma mubarak og god helg til alle sammen.
Ha en velsignet tid
Arshad Jamil
Styreleder, ICC