Hummam B.

Hummam B.

Frivillig arbeid i ICC: Nåværende leder for barnas komité, som har som formål å arrangere aktiviteter for barn og unge i 1.-10. klasse. Hvorfor ICC: For å jobbe både med, og for muslimene i Norge, synes jeg det er ekstra viktig at vi engasjerer oss, og tar del i de allerede etablerte organisasjonene som finnes der ute. Dette er mye bedre enn å stå på sidelinjen og peke finger på moskéene. Av og til er vi kanskje ikke enige i hvordan moskéene driftes, men glemmer ofte at det er oss selv som faktisk er moskéene. Jeg synes at ICC er en viktig samfunnsaktør, som er godt etablert i samfunnet. Jeg har vært aktiv i moskéen siden 2009, og synes at strukturen er veldig god, og at ungdommenes stemme blir både hørt og respektert.

Tidligere leder for barnas komité, som har som formål å arrangere aktiviteter for barn og unge i 1.-10. klasse.

Hvorfor ICC: For å jobbe både med, og for muslimene i Norge, synes jeg det er ekstra viktig at vi engasjerer oss, og tar del i de allerede etablerte organisasjonene som finnes der ute. Dette er mye bedre enn å stå på sidelinjen og peke finger på moskéene. Av og til er vi kanskje ikke enige i hvordan moskéene driftes, men glemmer ofte at det er oss selv som faktisk er moskéene.

Jeg synes at ICC er en viktig samfunnsaktør, som er godt etablert i samfunnet. Jeg har vært aktiv i moskéen siden 2009, og synes at strukturen er veldig god, og at ungdommenes stemme blir både hørt og respektert.

X