Id al-Adha 2021

For å delta på Id-bønn i ICC må du registrere deg

Dette er krav stilt av myndighetene av smittevernsårsaker, og gjelder inntil vi får annen beskjed.  Det er gratis å registere seg. Hvis du registrerer deg på nett er du sikret plass og det blir mind...