Utdelt qurbani i Pakistan

I forbindelse med Id-ul-Adha valgte en rekke folk å donere sin qurbani/offergave  gjennom oss i ICC.  Vår samarbeidspartner i Pakistan kan nå bekrefte at alle gaver ble delt ut til fattige og trengende i grenseområdene mot Afghanistan (Fata, Pakistan), på Id-ul-Adha.  Vi takker alle som har bidratt.