Jeg lurer på om det er sunnah/farz å barbere håret til ett nyfødt barn den 7 dagen?

I Allahs Navn, den Barmhjertige, den Nåderike.

As-salamu  alaykum va-rahmatullahi va-barakatuh.

Det er sunnah å klippe håret til barnet etter syv dager. Hvis barnet er født for tidlig og...