ICC_admin
apr 14, 2020 01:27 PM Bønn
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Spørsmål:

Hei kan de forklare meg i vers 114 surat huda står det at bønn er 3 ganger hvor kommer 5 bønner ifra.

Svar:

I Allah Navn, den Barmhjertige, den Nåderike.

Hvis du kun tar ett vers fra Koranen vil du ikke få hele bildet. Det finnes vers i Koranen som beskriver 5 bønnetider. Hvis du leser disse samlet vil du se grunnlaget for de 5 bønnene. Under får du flere eksempler.

Surah Hud vers 114 Surah Al-Isra vers 78 Surah Baqarah  vers 238.

Når det kommer til tolkning av Koranen har vi den beste læreren og vi må se på hvordan han profeten SAW forstod og implementerte ayaah i Koranen som kom. Og når kommer til de 5 daglige bønnene er alle lovskoler i Sunni-Islam enige.

Og Allah Tala vet best.

Svart av ICC

Godkjent av: Imam Dr. Hamid Farooq.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: