ICC_admin
jan 18, 2019 08:54 PM Tro
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

I Koranen står det: «Gud forbyr dere ikke å vise respekt og rimelighet mot dem som ikke bekjemper dere for religionens sak, og ikke drev dere bort fra deres hjem. Gud liker de som viser rimelighet.» [60:8]

Islamsk Lov beskytter minoritets privilegier, og det er derfor det finnes mange ikke-muslimske bedesteder rundt omkring i de muslimske land.

1 «Islams fundamenter» – Abu Ala Mawdudi. Historien gir oss utallige eksempler på toleranse over for andre religioner. Da kalifen Omar inntok Jerusalem i 634, garanterte han religionsfrihet for alle religiøse grupper i byen. Islamsk Lov gir ikke-muslimske minoriteter rett til å opprette egne domstoler til overholdelse av deres egne familierettslige lover. Da kalifen Omar inntok Jerusalem fra bysantiner, insisterte han på å gå inn i byen med kun noen få av hans ledsagere. Dette som en erklæring til innbyggerne at deres liv og eiendom var trygge, og at deres bedesteder skulle aldri fratas. Han spurte den kristne patriarken Sofronius om å vise rundt alle de hellige stedene i byen. Patriarken inviterte han til å be i fødselskirken, men han foretrakk å be utenfor dens porter, dette gjorde han med følgende forklaring: hvis han aksepterte det, vil senere generasjoner av muslimer bruke det som en unnskyldning for å omgjøre kirker til moskeer.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: