ICC_admin
mar 17, 2019 04:26 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Islam pålegger oss å følge lover i det landet vi bor i, samt å lære det lokale språket. Altså, muslimer i Norge er pålagt å lære norsk. Muslimer bør ikke følge norsk lov av tvang eller i redsel for å bli straffet, men frivillig og se på dette som en god handling i islam. Eksempel; det er forbudt for muslimer å snyte på skatten. Det er feil å oppgi feil bostedsadresse for å få stipend. Det er strengt forbudt å ta loven i egne hender.

Men hvis det dukker opp situasjoner der norsk lov går i strid med islamsk lov, skal man kreve sin rett eller dispensasjon fra loven, men kun med lovlige og fredelige midler. F.eks. ved å bruke ytringsfriheten, skrive, demonstrere, gå gjennom retten osv.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: