ICC_admin
feb 24, 2019 04:53 PM Ekteskap
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Religionen islam ble åpenbart for alle samfunn og for alle tider og må derfor ta hensyn til høyt forskjellige sosiale krav. Det er viktig å være klar over at før islams tid var det ingen øvre begrensning på antall hustruer. Det var helt vanlig å ha flere titalls koner. Det var først etter at islam kom at Gud begrenset det til fire. Særlige omstendigheter kan gjøre det nødvendig å ekte en hustru nummer to. Ifølge Koranen skal mannen behandle sine hustruer absolutt ens. [4:2-3]

Det er også viktig å bemerke seg at slike unntak gjelder kun når staten tillater det, og i Norge er bigami forbudt.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: