ICC_admin
mar 17, 2019 04:07 PM Dødsfall og begravelse
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Islam ser på døden som en overgang*. Denne overgangen frigjør oss fra mange av de begrensningene og parameterne vi kjenner til i dette livet, som tid og rom. De lærde sier at man får en høyere og klarere form for Profeten (fvmh) har omtalt det som «når vi dør, våkner vi».

I likhet med jøder og kristne tror muslimer på at det jordiske liv bare er en prøvelse og forberedelse til livet etter døden. Til de fundamentale trosprinsipper hører troen på dommedag og oppstandelse samt himmel og helvete.

Overgangen er altså fra tilværelsen slik vi kjenner den nå, over til livet i graven. På arabisk kalles tilstanden i graven for barzakh. Ens tilværelse i barzakh vil også være en prøvelse, dens straff avhengig av ens tro og liv. Hele menneskeheten vil gjennomgå gjenoppstandelse, og bli dømt for det de trodde på, og det de gjorde med de godene som ble gitt til dem. De troende vil få innpass i himmelen, mens de som benektet sannheten vil lide i ilden. Av de som er troende, men syndige, vil først gjennomgå en periode i helvete før de blir tillatt adgang til himmelen, grunnet Guds barmhjertighet og tilgivelse. Men Gud akter å tilgi uten å straffe.

* “The Remembrance of Death and the Hereafter” – Imam Ghazali bevissthet, 

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: