ICC_admin
mar 17, 2019 04:24 PM Mat og drikke
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Den virkelige årsaken er det kun Allah som vet fordi det ikke finnes noen forklaring i Koranen eller hadith som spesifiserer hvorfor det er forbudt. Det er ikke tilfelle ved andre forbud i islam, som f. eks. mot alkohol, for Koranen forklarer hvorfor det er forbudt.

Muslimer spiser ikke svinekjøtt for å vise sin lydighet ovenfor Allah. Men det betyr ikke at man ikke skal vite om de skadelige virkningene ved å spise svinekjøtt. Det er blitt gitt mange medisinske og helsemessige forklaringer på mulige årsaker for forbudet, av både muslimske og ikke-muslimske forskere. Forbudet mot svinekjøtt kan leses i Koranen: [2:173], [5:3], [6:145], og [16:115].

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: