ICC_admin
mar 17, 2019 04:48 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Islams grunnpilarer, trosbekjennelsen, bønnen, fasten, veldedighet og pilegrimsreisen er av den natur at de kan praktiseres med letthet hvor hen muslimer befinner seg. Men rammene omkring disse blir annerledes i ikke-muslimske land enn i muslimske land og en del praktiske problemer kan oppstå.

∙ Bønnen er ofte lite problematisk, både på skole og jobb, da det kun tar noen få minutter. Dialog med ens overordnede, kolleger osv. er den mest praktiske løsningen. Som regel er det ikke noe problem å få tildelt eget bønnerom på skolen og arbeidssted. Muslimene er pliktet til å holde bønnerom og eventuelle tilknyttede vaskerom rene.

∙ Fastemåneden oppleves som et større problem på skolen, men her spiller foreldrene en viktig rolle. Det er viktig å huske at fasten ikke er pålagt før i pubertetsalderen. Lærere tror ofte at små barn også faster, men det stemmer ikke. Det er svært stemningsfullt i hjemmene i ramadan, spesielt ved tidspunktet for soloppgang og solnedgang, altså fastens begynnelse og avslutning for dagen. Små barn har ofte lyst til å gjøre det voksne gjør, og det er stas for dem å få være våken lenger på kveldene for å være med på å åpne fasten, et høydepunkt hver kveld.

Hvis skolene ønsker mer kunnskap om temaet, anbefales følgende: ▪ God dialog mellom skolen og foreldre.

▪ Skolen oppsøker informasjon og kunnskap fra moskeene.

▪ Følge med på vår webside, www.islamic.no

▪ Skolen deltar i seminarer om ramadan og lignende.

▪ Benytte IRN (www.irn.no) sin kalender for muslimske høytider aktivt under planlegging av skoleåret

∙ Zakah, veldedighet, er et årlig minimumsbeløp som må gis til de trengende. Det finnes flere måter å regne ut beløpet på, men hensikten er å oppfylle en av islam viktigste fundamenter. Shaykh Shirbini Khatib sier: «Det kalles zakah fordi ens beholdning (av goder og penger) økes ved å gi mengder fra den til de som har rett til å motta zakah. De som mottar ber for de som gir, og de som gir får tilgivelse for sine synder.» I Norge har muslimer ofte gitt penger til organisasjoner eller moskeer som driver veldedighet. Mange gir pengene direkte eller gjennom sin familie til de trengende i andre land. Imamene hjelper ofte med å regne ut hvor mye zakah den enkelte er pålagt å gi. Det finnes også online-kalkulatorer på nettet for å beregne dette. Det finnes utallige hadith fra Profeten (fvmh) som oppfordrer mennesker til å gi. Vi som er bosatt i et av verdens rikeste land har da spesielt mye ansvar, og vi skylder den fattige delen av verden mange de godene vi har fått.

∙Hajj eller pilegrimsreisen til Mekka, er den femte basisplikten i islam. Det innebærer å reise til Mekka i tidsperiode 7.-13. dhulhidja for å utføre visse handlinger for Guds skyld. I 2016 faller disse dagene på 8.9. til 14.9. Hajj forskyver seg bakover med ca. ti dager for hvert gregoriansk kalenderår siden den følger månekalenderen. Å få fri til å kunne reise på hajj kan være noe utfordrende for muslimer som er i arbeidslivet siden de fleste arrangørene legger opp til tre eller fire ukers reise. Man har totalt fem ukers ferie i løpet av et år, og når de pilegrimsreisende tar ut tre eller fire uker til denne reisen, er det ikke mange feriedager igjen til resten av året. Andre venter til hajj faller rundt offentlige fridager slik at de slipper å ta fri i så mange dager. Normalt skal to uker holde for å reise til Mekka.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: