ICC_admin
mar 17, 2019 04:18 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Blant de mange grunnene til så hurtige og fredelige utbredelse av islam var den enkle læren: Islam kaller til troen på én tilbedelsesverdig Gud. Den fastslår menneskenes likeverd og befaler igjen og igjen menneskene å bruke deres intellekt og iakttakelsesevne.

På kort tid oppstod store sivilisasjoner. Universiteter blomstret, for ifølge Profetens lære er ervervelse av viten en plikt for enhver muslimske mann og kvinne. Møtet mellom Østens og Vestens tankegods med nye så vel som gamle ideer medførte store fremskritt innenfor medisin, matematikk, fysikk, astronomi, geografi, arkitektur, kunst, litteratur og historie. Mange banebrytende begreper som algebra, det arabiske tall- og desimalsystem og tallet null ble ført til Europa fra den arabiske verden. Foruten disse konseptene kunne ikke matematikken ha utviklet seg. Komplekse instrumenter som muliggjorde europeiske oppdagelsesreiser ble oppfunnet, som astrolabium, kvadranten og gode navigasjonskart.

Betydningen av kunnskap er enorm i islam. Selv det første verset som ble åpenbart til Profeten (fvmh) var: «Les, i din Herres navn» [96:1] Etter Badr-krigen frigjorde Muhammad (fvmh) fangene mot at de lærte ti personer å lese og skrive.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: