Digitalmx_admin
jul 23, 2018 01:36 PM Tro
Member Since May 2018
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Å konvertere til islam gjøres ved å bevitne: «Jeg bevitner at det finnes ingen gud bortsett fra Gud (Allah) og Muhammad er Hans Sendebud» eller på arabisk: «Ash-hadu al la ilaha il Allahu Muhammad-ur-Rasool-Allah.» Med denne erkjennelse menes det at man med oppriktighet tror på Allah og Muhammad (fvmh). Med denne erklæringen kunngjør den troende sin tro på ALLE Guds sendebud og på de skrifter, som inneholder de åpenbaringer sendebudene mottok. Og at det ikke vil komme noen nytt sendebud fra Gud.
Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: