ICC_admin
feb 24, 2019 04:57 PM Karakter og manerer
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

I muslimske land finnes det veldig få eller ingen eldrehjem. Å ta seg av foreldre, spesielt i deres alderdom, anses for en ære og en velsignelse og betraktes som en åndelig berikelse. Gud påbyr oss ikke kun å be for våre foreldre, men også å vise dem vår ubegrensede medfølelse. Vi skal huske hvordan de uselvisk foretrakk oss frem for seg selv da vi var små og hjelpeløse. Mødre hedres spesielt.

Profeten sa: «Paradiset ligger ved mødrenes føtter.» Muslimer skal behandle deres aldrende foreldre med samme omsorg, kjærlighet og uselviskhet som foreldrene viste overfor sine barn. Å tjene sine foreldre er en plikt som i Koranen nevnes i samme åndedrag som bønn. Det oppfattes som foraktelig å vise irritasjon hvis foreldre, uten egen skyld, blir vanskelige.

Koranen sier: «Herren har bestemt at dere skal tjene Ham alene. Mot foreldre skal dere vise godhet. Om en av dem, eller begge, når høy alder hos deg, så si ikke ‘Uff’, og vær ikke brysk mot dem, men tal respektfullt til dem! Senk ingen ydmykt av godhet overfor dem, og si: ‘Herre, forbarm Deg over dem, som de tok seg av meg da jeg var liten’» [17:2324]

I tillegg til foreldre lærer islam oss å respektere enhver person som man har lært ett eneste ord av. Derfor skal lærerne respekteres meget høyt, uavhengig av om lærerne er muslimer eller ikke.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: