ICC_admin
mar 17, 2019 04:27 PM Økonomi
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Islam tillater mennesket å forbedre sin levestandard gjennom halal (lovlig) inntekt, men å beundre de rike og ære dem for deres rikdom blir sett på som moralsk klanderverdig. Ikke minst skal man ikke ha frykt for å bli fattig, da tillit i Allah kommer over alt annet. Islam pålegger muslimer å gi fra sitt overskudd til de fattige, slik at det utvikles nestekjærlighet samt at samfunnets harmoni opprettholdes. En person sa til Profeten (fvmh): «Jeg ønsker å være den rikeste i verden.» Profeten (fvmh) svarte: «Vær tilfreds, og du vil være den rikeste i verden.» (Ahmed ibn Hanbal)

Å være rik på indre kvaliteter som gudfryktighet, ydmykhet, godhet, ærlighet, rettferdighet, gavmildhet, oppriktighet osv., er langt viktigere enn higen etter materielle goder. Videre ansees god helse som største rikdom. Muslimer bør også streve etter å være rik på kunnskap.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: