ICC_admin
feb 24, 2019 04:58 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Muslimer har to høytider i året, eid-ul-fitr og eid-ul-adha. Den førstnevnte feires den 1. shawwal (den tiende måneden i den islamske kalenderen) for å markere slutten på fastemåneden ramadan. Ordet «eid» betyr tilbakekomst av glede eller festivitas, og den feires med stor entusiasme i den muslimske verden. Et veldig viktig aspekt i feiringen av eid er å vise nestekjærlighet til spesielt de mindre heldige i samfunnet i form av veldedighet.

Eid-ul-adha er knyttet til historien om profeten Abrahams ofring av sin sønn Ismael (fvmh), som en prøvelse fra Allah på hans tro. Abraham (fvmh) klarte å gjennomføre dette samtidig som Allah sparte hans sønn gjennom et mirakel. Muslimene feirer denne høytiden med å ofre et dyr. Muslimene i Norge utfører denne tradisjonen gjennom sine slektninger i sine hjemland.

Eid-ul-adha blir feiret den 10. i dhul-hidja (den tolvte islamske måneden) og anses som en markering for selvforsakelse, forpliktelse og lydighet mot Allah. Selve feiringen foregår på samme måte som eid-ul-fitr, men med mer fokus på mat enn gaver.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: