ICC_admin
mar 17, 2019 04:29 PM Økonomi
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Allah, Den Opphøyde, omtaler renter på lån på følgende måte: «Dere som tror, frykt Gud og ettergi utestående ågerrenter, så sant dere er troende. Om dere ikke gjør dette, er dere erklært krig fra Gud og Hans sendebud. Men hvis dere vender om, kan dere beholde den opprinnelige kapital. Dere skal ikke gjøre urett, men det skal heller ikke gjøres urett mot dere. Hvis noen er i vanskeligheter, så gi henstand inntil forholdene blir bedre. Men å ettergi som gave, er det beste for dere, om dere bare visste.» [2:278-280]

Koranen legger frem eget økonomisk system, der pengene skal gå nedover i kjeden fremfor oppover. Altså, pengene skal tas fra de rike og brukes på de fattige.

Tross Allahs klare og nokså skremmende tale om renter er dette et av de mest omdiskuterte og omstridte temaene i den muslimske verden i dag. I muslimske land er det konsensus om forbudet mot alle former for delaktighet i renter. Dog finnes det en håndfull anerkjente skriftlærde som tillater det for muslimer bosatt i ikke-muslimske land.

Renters onde er først og fremst merkbar for den økonomisk svake delen av verden. I følge en rapport fra FNs utviklingsprogram (UNPD) fra 2000 går det bl.a. frem at fattige land bruker mer penger på nedbetaling av gjeld enn grunnleggende sosiale tjenester. Økonomiske kalkyler med flere tiårs nedbetalingstid grunnet problemet med renters rente gjør de vanskeligstilte til evige gjeldsslaver, mens kreditorene sikrer seg faste inntektskilder. Det er ingen tvil om at fjerning av renten ville hjulpet ulandene betraktelig og skjevhetene i verden blitt mindre.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: