ICC_admin
apr 12, 2020 07:08 PM FAQ
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Spørsmål:

Hva sier Islam om pandemier?

Svar:

I Allah Navn, den Barmhjertige, den Nåderike.

Islam og profeten SAW har gitt oss retningslinjer for hvordan en muslim skal te seg ved utbrudd av pandemier.

Å gå i karantene og søke medisinsk hjelp ved behov er opplyst av profeten SAW. Han påla oss å søke medisinsk hjelp når sykdom inntraff og viste til viktigheten av å ta forholdsregler mot sykdom. Han opplyste om å ikke dra til land der pandemier hadde inntruffet og hvis du var i et land der det hadde inntruffet skulle du holde deg der inntil det var over.

Og Allah Tala vet best.

Svart av ICC

Godkjent av: Imam Dr. Hamid Farooq.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: