ICC_admin
feb 24, 2019 04:41 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Muslimer respekterer og ærer Jesus (fred være med ham). De anser ham for å være én av de største av Guds sendebud til menneskeheten. En muslim omtaler ham aldri kun som Jesus, men tilfører setningen «Guds fred være med ham». Koranen bekrefter hans jomfrufødsel. Et av Koranens kapitler heter «Maryam» altså Maria. Hun betraktes som den reneste kvinne i hele skapelsen.

Koranen beskriver Marias bebudelse således: «En gang sa englene: Maria, Gud har utvalgt deg og gjort deg ren, utvalgt deg fremfor all verdens kvinner.» og «Maria, Gud bebuder deg et ord fra Ham selv. Hans navn skal være Jesus, Marias sønn. Han vil være fremtredende i denne verden og i den kommende, og høyt æret skal han bli, i denne verden og den hinsidige, ev dem som får komme Gud nær. Han skal tale til menneskene i vuggen og i moden alder, og han skal være rettferdig. Og hun sa: ‘Herre, hvordan skal jeg kunne få en sønn, når ingen mann har rørt meg?’ Gud sa: ‘Det blir så, Gud skaper det Han vil. Når Han bestemmer en ting, sier Han bare: ‘Bli’, og den er.» [3:42 og 45-47]

Jesus ble født på mirakuløst vis ved samme kraft, som tidligere hadde skapt Adam uten jordisk fader: «Forholdet med Jesus er overfor Gud det samme som med Adam. Han skapte ham av støv og sa til ham: ‘Bli!’ Og dermed var han.» [3:59] I løpet av sitt profetiske kall utførte Jesus mange mirakler.

Koranen forteller oss at han sa: «Jeg er kommet til dere med et jærtegn fra deres Herre. Jeg vil forme for dere fugl av leire og blåse på den, og den vil med Guds samtykke bli levende fugl. Jeg vil med Guds samtykke helbrede blinde og spedalske, og jeg vil oppvekke døde.» [3:49] Verken Muhammad (fvmh) eller Jesus ønsket å endre troens grunnlære om én eneste Gud, som tidligere profeter også hadde forskyndt. De ville bare bekrefte og fornye læren. I Koranen berettes det om at Jesus (fvmh) sa: «Likeledes for å stadfeste loven som foreligger før meg, og tillate dere noe av det som har vært dere forbudt. Jeg er kommet med et jærtegn fra deres Herre, så frykt Gud og adlyd meg.» [3:50]

Profeten (fvmh) har sagt: «Den som tror at det ikke er andre guder enn Gud alene, uten partnere, at Muhammad (fvmh) er Hans sendebud, at Jesus (fvmh) er Guds tjener og budbringer og Hans ord er innblåst / utstemt i Maria, at paradis og helvete er sanne, vil bli mottatt av Gud i himmelen.» (Hadith Bukhari)

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: