ICC_admin
jul 23, 2018 02:10 PM Mat og drikke
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

De islamske spiseforskriftene er basert på bl.a. følgende vers fra Koranen:

  • «Forbudt som føde for dere er selvdøde dyr, blod, svinekjøtt, alt som er helliget en annen enn Gud og det som er kvalt, drept ved slag eller fall, stanget i hjel eller angrepet av rovdyr.» [5:3]
  • «Han har bare forbudt dere det selvdøde, blod eller svinekjøtt og det som en annen enn Gud er påkalt over. Men om noen gjør det, drevet av nød, ikke begjær og ikke gå over grensen, han rammes ikke av skyld. Gud er Tilgivende, Nåderik.» [2:173]

Profeten (fvmh) sa: «Din kropp har rettigheter overfor deg.» Å spise god og næringsrik kost og ha sunne livsvaner anses som en religiøs forpliktelse. Profeten (fvmh) sa: «Be Gud om en sterk tro og deretter om helse, for etter en sterk tro kan ingen få en større gave enn god helse.» Rovdyr, småkryp, tobakk[1] og berusende midler er også forbudt (haram). All rituell slakting skal foretas raskt og effektivt for dyrets velferd og minimalisering av smerte for dyret er av høyeste prioritet.

Konseptet om halal mat er altså basert på disse betingelsene. Mat som er anskaffet med ulovlig midler eller kjøpt av inntekt som er korrupt eller ulovlig, er også haram.

[1] Flere og flere lærde slutter seg til å karakterisere tobakk som haram.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: