ICC_admin
feb 24, 2019 04:45 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Islam anerkjenner alle tidligere profeter og deres bøker. Alle profetene kom ifølge islam med det samme budskapet: Gud er én og menneskets oppgave er å leve i henhold til Guds vilje og etter døden skal det få sin dom. Koranen nevner spesielt Toraen, dvs. mosebøkene som ble åpenbart profeten Moses, David-salmene (zabur) som ble åpenbart profeten David, Evangeliet som ble åpenbart profeten Jesus og «rullene» som ble åpenbart profeten Abraham.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: