ICC_admin
feb 24, 2019 04:20 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Det er detaljerte lovregler utledet fra Koranen og hadith som dekker de utallige problemer som oppstår i løpet av et menneskes liv. Det arabiske ordet fiqh betyr kunnskap, forståelse og oppfattelse. Den referer til de rettslige kjennelsene til de muslimske lærde, basert på deres kunnskap om sharia (forklart tidligere). Fiqh-vitenskapen fikk sin endelige form innen to hundre år etter Profetens død (fvmh).

Dette skjedde på et tidspunkt da den islamske staten vokste og ble møtt med utallige problemstillinger som ikke eksplisitt ble dekket av Koranen eller sunnah.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: