ICC_admin
nov 11, 2018 06:45 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Det vi hele tiden må holde klart er at i Guds perspektiv ser alt annerledes ut. Gud har oversikten over det som er, det som var og det som kommer. En enkel analogi kan være å sammenligne livet med en bok og antall sider i boken med antall dager i livet vårt. Mens vi leser boken ord for ord, linje for linje og side for side og har vi ikke anledning til å lese neste ord, linje eller side før vi har lest det forrige. Gud derimot har alle sidene foran seg samtidig.

Alt som skjer, skjer som en del av Guds plan. Hver minste detalj har en mening og et formål, og intet ondt eller godt skjer uten at Gud tillater det. Samtidig har menneskene fått frihet til å velge. Gud har skapt oss mennesker, gitt oss veiledning om rett og galt og gitt oss et visst handlingsrom. Dette handlingsrommet er likevel nokså begrenset: Vi kan ikke endre de universelle lovene Gud har nedlagt i skaperverket (naturlovene) eller fjerne egenskaper ved skapninger (som ildens brennende egenskap). Vi kan ikke hindre tidens gang eller forhindre hendelser (som at et eple faller ned eller at en storm bryter løs). Det er også utenfor vår makt å bestemme over liv og død. Vi kan løfte et ben av gangen, men ikke begge samtidig. Vi kan ikke bestemme oss for å se med ørene, vi er nødt til å se med øynene våre. Men hva vi ser, velger vi selv. Moderne vitenskap har funnet og finner stadig metoder for å bremse eller holde i sjakk (for en periode) tingenes naturlige egenskaper, men de kan ikke selve fjerne egenskapen.

Vår frihet ligger i å velge våre handlinger, men vi kan ikke velge de konsekvensene våre handlinger har. Vi har denne friheten fordi Gud gir oss den. Gud vet imidlertid allerede hva vi kommer til å velge og Han kjenner resultatene av våre valg. Men vi kjenner ikke framtiden, og må derfor hele tiden streve for å prøve å gjøre de rette valgene.

Vi blir også holdt ansvarlige innenfor det handlingsrommet som vi faktisk har, verken mer eller mindre. På denne måten lærer islam at menneskene selv har ansvar for sine liv samtidig som alt ligger i Guds hender.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: