ICC_admin
jan 18, 2019 09:00 PM FAQ
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

En stor misforståelse som finnes blant muslimer og ikke-muslimer, har med ordet «Allah» å gjøre. Av forskjellige grunner tror folk at muslimene tilber en annen Gud enn kristne og jøder. Og det er feil fordi «Allah» er kun det arabiske ordet for Gud – og det finnes kun én Gud. La det være helt klart – muslimene tilber Guden til Noa, Abraham, Moses, David og Jesus (fred være med dem alle) selv om det er sant at kristne, jøder og muslimer har forskjellige konsepter om den Allmektige Guden. Viktig å merke seg at «Allah» er det samme ordet som arabisktalende kristne og jøder bruker for Gud. Hvis du ser i en arabisk Bibel, vil du kunne se at ordet «Allah» er brukt der «God» er brukt på engelsk, eller «Gud» på norsk. «Elah» er det hebraiske ordet for Gud. Siden Koranen ble åpenbart på arabisk bruker mange muslimer ordet «Allah» for «Gud» uavhengig av hvilket språk de snakker. Dette er ikke unikt kun for dette siden muslimer også bruker andre ord fra arabisk når de diskuterer islam. Dette er grunnet den universelle læren om islam.

«Dette er Gud, deres Herre, alle tings Skaper. Der er ingen Gud utenom Han. Hvordan kan dere være så forvridde?» [40:62]

Allah har åpenbart oss en rekke av sine navn og egenskaper. Allah er det største og mest omfattende av disse navnene. Allah er Allmektig, Vis, God, Barmhjertig og Rettferdig. Han lar intet skje uten grunn. Allah er Skaperen av alle ting. Han har ingen sønn eller medguder. Ingen trenger mellomledd som prester, statuer, fantasifigurer, ikoner eller engler for å nå fram til Ham. Ber man om noe, ber man direkte til Allah. Ønsker man tilgivelse, ber man Allah alene om tilgivelse. Allah alene gir og tilgir. «Gud tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, men Han tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Guds side, har i sannhet begått en svær synd.» [4:48] Allah er ikke en del av sin skapelse men er høyt hevet over den.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: