ICC_admin
jan 20, 2019 02:49 PM Tro
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Hadith er den andre myndighet for muslimer. Koranen er ansett som islams primære kilde til kunnskap om islam. Hadith blir da en rettledning som forteller muslimene hvordan Profeten (fvmh) forstod, tolket og levde med Koranen som sin viktigste grunnlag for livet. Etter Profetens (fvmh) død utviklet muslimene en spesiell vitenskap som beskjeftiget på formidlingen av, gyldigheten av og autentisiteten i hadith. Hadith er viktig fordi muslimene anser Muhammads (fvmh) liv som det beste eksempelet å følge i denne verden, dette fordi hans (fvmh) liv var i tråd med Allahs budskap.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: