ICC_admin
feb 24, 2019 04:23 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Selv om det i begynnelsen var mange religiøse ledere som var beskjeftiget med denne oppgaven, er det bare fire store rettskoler som består. De er:

∙ Fiqh Hanafi etter Abu Hanifa (døde 150 e.H. / 767 e.Kr.)

∙ Fiqh Maliki etter Malik bin Anas (døde 179 e.H. / 795 e.Kr.)

∙ Fiqh Shafi etter Mohammad bin Idris al-Shafi (døde 204 e.H. / 820 e.Kr.)

∙ Fiqh Hanbali etter Ahmad bin Hanbal (døde 241 e.H. / 855 e.Kr.)

Alle disse skolene er identiske i omtrent 75 % av juridiske tilfeller. Forskjellene som kommer til syne i de fire skolene er bare det naturlige resultat av det faktum at sannheten har flere sider. Når forskjellige mennesker beskjeftiger seg med å tolke en bestemt begivenhet, så legger de vekt på forskjellige hadither, kriterier for forklaringer, og i hvilken tid situasjonen oppstår i, og ser på dette i lys av sin egen kunnskap.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: