ICC_admin
feb 24, 2019 05:06 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
  • Fem steder i Koranen finner man omtale om homofili. Noen av referansene handler om «feminine menn» og «maskuline kvinner», mens to av referansene om homoseksualitet finner man i kapittel 7, vers 80-81, der det står:
    «Og Lot, da han sa til sitt folk: ‘Vil dere bedrive denne skjendighet? Ingen i verden har gjort dette før dere? I begjær går dere til menn fremfor kvinner. Dere er i sannhet et folk som går over grensen.»

Og i kapittel 26, vers 165 står det: «Er det slik at dere holder dere til menn fortrinnsvis, og forsømmer deres hustruer som Herren har skapt for dere? Nei, dere er et folk som går over grensen.»

Begge referansene relaterer til homoseksuell atferd. Profeten Lot (fvmh) er den samme Lot som nevnes i de hebraiske skriftene. Og denne hendelsen referer til aktivitetene i Sodoma og Gomorra. Lesbisk utøvelse er ikke nevnt i Koranen, men siden sex utenfor ekteskapet er forbudt og ekteskap i islam kun er tillatt mellom mann og kvinne, betyr det at seksuelt forhold mellom kvinner også er forbudt.

Islam har ikke noe imot personer som kaller seg homoseksuelle av legning. I islam blir alle testet ut i fra sine evner. Det islam forbyr er alle former for utuktige handlinger og spredning av dem. Og hvis det er noen som mener at de er født homoseksuelle av legning, dømmer ikke islam dem før disse personene bryter med det islam forbyr, nemlig å gjennomføre handlingene. Dette betyr at islam ikke er imot personene, men aksepterer ikke handlingene.

Imamens uttalelser i media:

2018 - Vårt Oslo

2022 - Aftenposten Saken er bak betalingsmuren, her et utdrag:
– Respekten for mennesker og likeverd er svært sentral i islam. Der er viktig at muslimske miljøer tar opp tabubelagte temaer, sier Alvi som har snakket om homofili forbindelse med to fredagsbønner i sommer. – Koranen forbyr homofili. Hvordan ser dere på det?

–  Ifølge islam er all samliv kun tillatt innenfor et ekteskap som igjen er forbeholdt kun mellom mann og kvinne. Vi må samtidig innse at det finnes skeive muslimer og skeive i samfunnet forøvrig og de skal behandles med toleranse og respekt, svarer Alvi.

Trakassering og hetsing kan ikke aksepteres under noen omstendigheter. Mange muslimer opplever islamofobi. Hvis man i tillegg er skeiv, så kan man bli utsatt for begge deler. Det kan være en stor belastning. Muslimske ledere og imamer bør bli flinkere til å snakke om de vanskelige temaene for å motvirke dette. Åpenhet er viktig, legger Jamil til.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: