Jeg lurer på er det lov å åpne seg en sparekonto i Islam med tanke på at man får renter?

I Allahs Navn, den Barmhjertige, den Nåderike.

As-salamu  alaykum va-rahmatullahi va-barakatuh.

Du har lov til å opprette sparekonto i banken, men det er viktig at du tar ut rentene i slutten av året og gir dette ...