Hvordan ber man salat ul-Istikhara? (Veiledningsbønn)

Spørsmål:

Hvilken dua gjør man for veiledning? 

Svar:

I Allahs Navn, den Barmhjertige, den Nåderike.