Imam_Hamid
feb 24, 2019 04:49 PM FAQ
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Muslimske kvinner bruker det for å vise sin lydighet ovenfor Gud. Det er pålagt fra Gud i Koranen og utdypet i flere hadith: «Du profet, si til dine hustrer og døtre og de troendes kvinner at de skal svøpe om seg kledningen. Dette er nærmest til at de gjenkjennes og ikke sjeneres. Gud er tilgivende, nåderik.» [33:59]
Reply on This
Replying as Submit
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: