Imam_Hamid
apr 12, 2020 06:47 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Spørsmål: Hvor lenge blir moskeene stengt?

I Allah Navn, den Barmhjertige, den Nåderike.

Moskeene holder stengt inntil nåværende restriksjoner fra Oslo kommune endres . Vi følger situasjonen og råd fra de relevante instansene til enhver tid.

Og Allah Tala vet best.

Svart av ICC

Reply on This
Replying as Submit
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: