Imam_Hamid
apr 12, 2020 07:01 PM Bønn
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Spørsmål:

Hvor kan jeg lese tarawee?

Svar: 

I Allah Navn, den Barmhjertige, den Nåderike.

Sånn som det ser ut nå vil det ikke være mulig å holde moskeene åpent for tarawee i ramadan. Tarawee er Nafal bønn og kan bes hjemme alene eller med andre i familien.

Og Allah Tala vet best.

Svart av ICC

Godkjent av: Imam Dr. Hamid Farooq.

Reply on This
Replying as Submit
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: