Imam_Hamid
feb 24, 2019 04:43 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Moses (fvmh) blir sett på som en av de største profetene i islam. Han (fvmh) kom for å bringe sannheten om Allah til menneske, som profetene Abraham, Jesus, Noah m.fl. (fred være med dem alle). Moses (fvmh) er profeten som er nevnt flest ganger i Koranen, og brakte Toraen.

Reply on This
Replying as Submit
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: