Imam_Hamid
mar 17, 2019 04:31 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Allah omtaler djinner på følgende måte i Koranen: «Djinnene hadde Vi tidligere skapt av flammende ild.» [15:27]

Djinner er også en del av Allahs skapelse, i utgangspunktet ikke synlige for menneskets øye. De kan både være gode og onde, muslimer og ikkemuslimer og gjør mye av det samme vi mennesker gjør, som for eksempel å spise, reise, tilbe Allah, tilegne kunnskap osv. Det er for en muslim mer fordelaktig å konsentrere seg om de tingene i religionen som vil komme ham/henne til nytte på dommens dag, istedenfor å filosofere i sammenhenger mellom uforklarlige fenomener og eksistensen av djinner.

Reply on This
Replying as Submit
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: