Imam_Hamid
jan 18, 2019 08:49 PM Tro
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Ordet islam er avledet fra den arabiske roten «slm» som blant annet betyr fred, renhet, underkastelse og lydighet. I den religiøse betydningen betyr ordet islam underkastelse under Guds vilje og lydighet mot Hans Lov. Forbindelsen mellom den opprinnelige og den religiøse betydningen av ordet er sterk og åpenlys. Bare ved å underkaste seg Guds vilje og ved å adlyde Hans Lov kan man oppnå sann fred og glede seg over vedvarende renhet.

Reply on This
Replying as Submit
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: