Imam_Hamid
mar 17, 2019 04:52 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Islamske trossamfunn er den største gruppen av de registrerte trossamfunnene i Norge etter kristendommen. Per 1. januar 2014 var det 132 000 muslimer som var medlemmer i en islamsk menighet som utgjorde 23% av totalt antall registrerte medlemmer i alle tros- og livssynssamfunn.

Reply on This
Replying as Submit
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: