Imam_Hamid
feb 24, 2019 05:06 PM Annet
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Fem steder i Koranen finner man omtale om homofili. Noen av referansene handler om «feminine menn» og «maskuline kvinner», mens to av referansene om homoseksualitet finner man i kapittel 7, vers 80-81, der det står: «Og Lot, da han sa til sitt folk: ‘Vil dere bedrive denne skjendighet? Ingen i verden har gjort dette før dere? I begjær går dere til menn fremfor kvinner. Dere er i sannhet et folk som går over grensen.»

Og i kapittel 26, vers 165 står det: «Er det slik at dere holder dere til menn fortrinnsvis, og forsømmer deres hustruer som Herren har skapt for dere? Nei, dere er et folk som går over grensen.»

Begge referansene relaterer til homoseksuell atferd. Profeten Lot (fvmh) er den samme Lot som nevnes i de hebraiske skriftene. Og denne hendelsen referer til aktivitetene i Sodoma og Gomorra. Lesbisk utøvelse er ikke nevnt i Koranen, men siden sex utenfor ekteskapet er forbudt og ekteskap i islam kun er tillatt mellom mann og kvinne, betyr det at seksuelt forhold mellom kvinner også er forbudt.

Referansen ser ut til å antyde at det ikke fantes homoseksualitet før Sodoma. Dette er særegent for islam og er ulikt det som kommer frem i kristendommen og jødedommen. Hendelsen knytter også synden (homoseksualitet) i Sodoma til dets undergang.

Dr. Muzammil Siddiqi, tidligere president av The Islamic Society of North America (ISNA), har uttalt følgende: «Homoseksualitet er syndig og skjendig. I islamsk terminologi kalles dette al-fahsha eller en avskyelig og utuktig gjerning. Islam lærer de troende å ikke utøve utuktige handlinger.»

Homoseksualitet anses som syndig. Alle lovskolene og rettslære betrakter homoseksuell atferd som ulovlig i islam. Det er derimot uenighet rundt straff. Noen sier at dette ikke kan straffes, noen mener at streng straff er påbudt, mens andre mener at det må være minimum 4 voksne vitner før en kan anses som skyldig for homoseksuell atferd.

Islam har ikke noe imot personer som kaller seg homoseksuelle av legning. I islam blir alle testet ut i fra sine evner. Det islam forbyr er alle former for utuktige handlinger og spredning av dem. Og hvis det er noen som mener at de er født homoseksuelle av legning, dømmer ikke islam dem før disse personene bryter med det islam forbyr, nemlig å gjennomføre handlingene. Dette betyr at islam ikke er imot personene, men aksepterer ikke handlingene.

Reply on This
Replying as Submit
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: