Omvisning

  • Velg varighet
  • Velg dato og tid
  • Informasjon om besøkende
  • Bekreft avtaleforespørselen
  • Forespørselen er sendt

Velg varighet

De fleste har kun én time til besøket, men vi anbefaler helst å sette av 1,5 time totalt.

Velg varighet

De fleste har kun én time til besøket, men vi anbefaler helst å sette av 1,5 time totalt.

Velg dato og tid

Velg en dato, deretter tidspunkt fra ledige tider.

Informasjon om besøkende

Vennligst skriv inn din og skolens kontaktinformasjon, så vi kan kontakte deg, og sende deg informasjon om bookingen.

Bekreft avtaleforespørselen

Vennligst dobbelsjekk detaljene.

Forespørselen er sendt

Din forespørsel er nå sendt. Vår omviser vil kontakte deg snarest mulig. Ta vare på denne informasjonen.
Vi bekrefter avtalen
Den tildelte omviseren vil kontakte deg for å bekrefte avtalen. Kontakt oss på besok@islamic.no dersom du likevel har spørsmål.

Velg varighet

Velg varighet
Velg dato og tid
Personalia
Bekreft avtaleforespørselen
Forespørselen er sendt

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.

How Many People?

Maximum capacity is 1
Moskèbesøk 30 min. Passer best for de minste
Moskèbesøk 1 time Det minste vi anbefaler for ungdomstrinn og oppover
Moskèbesøk 1.5 time Vår anbefaling for den engasjerte besøksgruppen
Moskébesøk 2 timer For de som ønsker å fordype seg, og er glad i diskusjoner

Sammendrag

Tjeneste
Duration
Agent
Dato
Tid
Customer
Total Price
Outfit Ideas
X