Litteratur

Koranprosjektet


Koranen, oversettelse med kommentarer, er basert på den forkortede utgaven av Tafhim-ul-Quran (The Meaning of the Quran) skrevet av Sayyid Abul Ala Maududi (1903-1979). Originalen er på urdu, Tarjama-e-Quran-e-Majid ma mukhtasar havashi, som senere ble oversatt til engelsk, Towards Understanding the Quran. Tafhim-ul-Quran er blant de mest leste tolkningene (tafsir) av Koranen i verden og er oversatt til flere språk. Det er ingen tvil om at Koranen ikke kan oversettes til noen andre språk uten å miste noe av essensen i budskapet fra sitt opprinnelige arabiske språk.

Arbeidet med denne oversettelsen har vært en lang og tung prosess og er et ydmykt forsøk på å bevare essensen og forståelsen som den forkortede utgaven av Tafhim-ul-Quran prøver å formidle. Vi har både brukt originalen på urdu og den engelske utgaven i arbeidet vårt. Der det har vært nødvendig, har vi også skrevet tilleggskommentarer og gjort mindre endringer. Helt siden etableringen av Islamic Cultural Centre Norway (ICC) i 1974, har ICC jobbet for økt kunnskap om islam, blant annet gjennom produksjon av islamsk litteratur på norsk. De siste årene har mye tid og ressurser gått med på dette arbeidet.

For mer info se: www.leskoranen.no

Kontakt info


Koranen på norsk
E-post: info@leskoranen.no

Syed Rizwan Ahmed
Prosjektleder
www.leskoranen.no

X